Merili tantsustuudio

Laste tantsustuudio

Minu mõtted

Minu mõtted treeningust on nii lapsest kui ka lapsvanemast lähtuvad:

  • soovin, et lastel oleks minu treeningutes eelkõige meeldiv käia. See võiks olla koht, kuhu laps tuleb rõõmuga. Seepärast ei sea ma esikohale ilmtingimata millegi saavutamist, vaid just treeningute nautimist;
  • laste treenimisel keskendun eelkõige mitmekülgsusele. Mida mitmekülgsemalt on lapsed treenitud, seda tervemad nad on. Sinna alla kuulub nii painduvuse, rühi, rütmitunnetuse, kehatunnetuse kui ka esinemisjulguse parandamine. Kõige selle juures pööran tähelepanu laste turvalisusele;
  • soovin siduda lapsed omavahel ühtseks grupiks, kes liiguvad koos uute eesmärkideni ja miks mitte ka eluaegse sõpruseni;
  • tahan tulla lapsele võimalikult lähedale- olen treeningud sättinud “kohe pärast tunde” ajale ning võimalikult erinevate koolide lähedale;
  • soovin anda igale lapsevanemale igakuiselt tagasisidet tema lapse arengust, kas siis blogi või personaalsete kirjade näol;
  • soovin anda lastele võimalikult palju väljundit– nii esinemiste kui ka erinevate etteastete näol.